Teboil bygger en ny D-automat i Björkhagen, Vanda

Servicen för yrkestrafikanter förbättras vid Vanda Björkhagen (Björnsgatan 2) i och med en ny D-automat som byggs intill den nuvarand servicestationen. Byggarbetet uppskattas vara färdigt i september. Servicestationen betjänar normalt även under arbetets gång.

Välkommen!