LUKOIL Group

Oy Teboil Ab ägs av PAO LUKOIL, som vid en affär som ingicks 23.3.2005 köpte bolagets hela aktiestock. LUKOIL som är listat på Londonbörsen är ett av världens största oljebolag.

LUKOIL är ett av världens största oljebolag. Bolagets huvudbranscher är olje- och gasletning och -produktion samt raffinering och försäljning av oljeprodukter. Av de privatägda bolagen är LUKOIL den 4:e största oljeproducenten i världen. Bolaget har i sin besittning 1 % av världens konstaterade oljetillgångar och 2 % av världens oljeproduktion. 

LUKOIL har verksamhet i 35 olika länder och på fyra kontinenter; antalet anställda är 106 000. LUKOILs servicestationsnät verkar i 22 länder och antalet servicestationer uppgår till circa 5 500.

År 2014 var LUKOILs omsättning 144,2 miljarder US-dollar. LUKOIL noterades på Londonbörsen som det första ryska bolaget år 2002.

>> LUKOIL-årsredovisningar

Hållbar utveckling

LUKOILs mission är att ta jordglobens energitillgångar i bruk för att främja mänsklighetens välmående. Bolaget siktar på att stöda en långvarig ekonomisk tillväxt samt samhällelig stabilitet, rikedom och utveckling.

LUKOIL drar försorg om miljön och stöder en hållbar utveckling. Ett viktigt mål för bolaget är en förnuftig skötsel av naturtillgångarna. LUKOIL investerar i miljövård för att minimera de miljöolägenheter produktionen orsakar. LUKOILs miljösystem uppfyller standarden ISO 14001:2004 och arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001:2007.

>> Skyddet av miljön i LUKOIL Group