Fett för livsmedelsindustrin

Teboil FM Grease

Specialfett avsett för livsmedelsindustrins maskiner, som har utomordentliga rosthärdighetsegenskaper. Produkten innehåller inga råvaror, som skulle orsaka hälsorisker om det av misstag råkar i kontakt med livsmedel.

Förtjockningsmedel NLGI Droppunkt °C Basoljans viskositet @ 40 °C (mm2/s) Brukstemperaturområde °C
Oorganiskt 2 Inte 65 -30...100