Nestekaasun verotus kiristyy vuoden 2017 alusta

Nestekaasun valmistevero nousee 1.1.2017 alkaen nykyisestä 24,93 snt/kg (alv 0 %), ja uusi vero on 26,65 snt/kg.
Teboil lisää valmisteveron korotuksen nestekaasun hintaan.

Nestekaasun valmistevero määräytyy vuonna 2017 seuraavasti:
  • Energiasisältövero 9,01 snt/kg (alv 0 %)
  • Hiilidioksidivero 17,53 snt/kg (alv 0 %)
  • Huoltovarmuusmaksu 0,11 snt/kg (alv 0 %)
Nestekaasu muuttui verolliseksi polttoaineeksi 1.1.2016

Lakia nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) muutettiin 1.1.2016 voimaan tulleella lainmuutoksella (378/2015).

Muutoksen johdosta moottori- ja lämmityskäyttöön käytettävästä nestekaasusta  kannetaan muiden lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden tapaan nestekaasun energiasisältöön perustuva energiasisältövero ja poltosta syntyvän hiilidioksidin ominaispäästöön perustuva hiilidioksidivero. Muutos ei koske enintään 1 000 gramman vähittäismyyntipakkauksissa olevaa nestekaasua, joka säilyi verottomana.

Nestekaasun käyttötarkoitus on ratkaisevaa sen verottamisen kannalta. Nestekaasun käyttö muun muassa tilojen lämmityksessä, elintarviketeollisuudessa esilämmitys- ja paistouuneissa sekä trukkien ja työkoneiden polttoaineena on lainmuutoksen voimaantultua verollista. Myös nestekaasun pullotuslaitoksella niin yritys- kuin kotitalouskäyttöönkin pullotettu kaasu on aina verollista edellä tarkoitettuja pieniä pakkauksia lukuun ottamatta. Nestekaasun verottomuudesta säädetään muiden nestemäisten polttoaineiden tavoin polttoaineverolain (1472/1994) 9 §:ssä. Nestekaasu on verotonta muun muassa, jos sitä käytetään teollisessa tuotannossa raaka- tai apuaineena taikka välittömästi ensikäytössä tavaran valmistuksessa. Nestekaasun käytön verottomuus toteutetaan muiden polttoaineiden tavoin joko veroilmoitusmenettelyssä tai palautusmenettelyssä. Pullokaasua käyttävän yrityksen osalta mahdollinen verottomuus tulee aina toteutettavaksi veronpalautuksena. 

Lisätietoja: Valmisteveroneuvonta, puh. 029 552 321, tai sähköpostitse valmisteveroneuvonta@tulli.fi