Hydrauliikkaöljyn valintaperusteita

ISO 3448 -viskositeetti

ISO 3448 -luokitusta käytetään hydrauliikka- ja teollisuusöljyissä. Luokitus muodostuu 18 viskositeettiluokasta. Luokkaa kuvaava lukuarvo (2–1500) ilmoittaa öljyn kinemaattisen viskositeetin 40°C:ssa yksikössä mm2/s (cSt). Viskositeetin sallittu vaihteluväli luokan nimellisarvosta on 10 %. Teboilin hydrauliikka- ja voiteluöljyt on suunniteltu vastaamaan uusimman tekniikan asettamia vaatimuksia. Tuotekehittelyn perustana on tuorein tieto voitelutekniikasta. Teboilin hydrauliikka- ja voiteluöljyjen nimen yhteydessä oleva numero ilmaisee tuotteen ISO VG -viskositeettiluokan. Kun tämän kirjan taulukoissa oleva ISO VG -luokkaa ilmaiseva numero on vahvennettu, kuuluu se tuotenimeen (esim. Teboil Hydraulic Oil 15).

ISO VG-luokka Keskiviskositeetti mm²/ 40 ºC:ssa,

vaihtelurajat ± 10%

ISO VG 2 2,2
ISO VG 3 3,2
ISO VG 5 4,6
ISO VG 7 6,8
ISO VG 10 10
ISO VG 15 15
ISO VG 22 22
ISO VG 32 32
ISO VG 46 46
ISO VG 68 68
ISO VG 100 100
ISO VG 150 150
ISO VG 220 220
ISO VG 320 320
ISO VG 460 460
ISO VG 680 680
ISO VG 1000 1000
ISO VG 1500 1500

Vaadittavat ominaisuudet

 • Oikea viskositeetti
  - riittävän ohut käynnistyslämpötilassa
  - riittävän paksu käyttölämpötilassa voitelun varmistamiseksi
 • Viskositeetin pysyvyys
 • Kulumisenesto-ominaisuudet
 • Korroosionesto-ominaisuudet
 • Hyvä vedenerottuvuus
 • Vaahtoamattomuus ja hyvä ilmanerottuminen
 • Hapettumiskestävyys
 • Tiivisteystävällisyys

Luokituksia

Hydrauliikkaöljyissä esiintyviä luokituksia viskositeetin lisäksi ovat mm:

 • DIN 51524 osat 2 (HLP) ja 3 (HVLP)
 • SS 155 434

DIN 51524 osan 2 (HLP) -öljyt ovat lisäaineistettuja hydrauliikkaöljyjä nykyaikaisiin korkeapainehydrauliikkajärjestelmiin, joissa lämpötilan vaihtelut ovat pieniä. Tyypillisesti teollisuuden hydrauliikkajärjestelmät sisätiloissa.

DIN 51524 osan 3 (HVLP) -öljyt ovat lisäaineistettuja hydrauliikkaöljyjä nykyaikaisiin korkeapainehydrauliikkajärjestelmiin, jotka toimivat vaihtelevissa lämpötilaolosuhteissa. Viskositeettiindeksi öljyillä on vähintään 140. Tyypillisesti liikkuvan kaluston hydrauliikkajärjestelmät.

SS 155 434 on ruotsalainen standardi korkean viskositeetti-indeksin omaaville hydrauliikkaöljyille, jossa on otettu huomioon kylmien olosuhteiden vaatimukset DIN-standardia kattavammin. Aikaisemmin standardista on puhuttu SMR-luokituksena.

Puhtaus, käyttö ja säilytys

Hydrauliikkajärjestelmän toiminnan kannalta nesteen puhtaus on elintärkeää. Laitevalmistajien mukaan yli 70 % vaurioista johtuu epäpuhtauksista. Hydrauliikkajärjestelmä tulee aina täyttää pumppaamalla, ei kaatamalla. Tällöin kuljetusastian päälle mahdollisesti kertynyt lika ei pääse järjestelmään. Täyttö tulee tapahtua suodattimen läpi, koska kuljetusastiassa olevan öljyn puhtausaste on harvoin riittävä vaativiin laitteisiin. Kuljetusastiat tulee säilyttää siten, ettei niihin pääse epäpuhtauksia eikä vettä. Esimerkiksi tynnyrit on paras varastoida kyljellään tai ylösalaisin. Silloin kannelle ei pääse kerääntymään vettä, jonka lämmönvaihtelun aiheuttama alipaine voisi imeä astiaan. Säilytysohje pätee kaikkiin voiteluaineisiin.

Valinta

Oikea viskositeetti on hydrauliikkaöljyjen valinnan lähtökohta.

Käynnistysviskositeetti:

Korkein sallittu käynnistysviskositeetti on riippuvainen pumpputyypistä. Pumpunvalmistajat antavat eri tyypeille seuraavanlaisia ohjearvoja:

 • Mäntäpumput 200–800 mm2/s
 • Siipipumput 500–1000 mm2/s
 • Hammaspyöräpumput 800–1600 mm/s
Optimiviskositeetti:

Kavitaation ehkäisemiseksi ja mahdollisimman pienen virtausvastuksen aikaansaamiseksi öljyn viskositeetin tulee olla mahdollisimman alhainen, mutta samalla riittävän korkea pumpun voitelun varmistamiseksi.

Minimiviskositeetti:

Viskositeetti on tällöin niin alhainen, että liikkuvien pintojen väliin muodostuva öljykalvo supistuu kriittisen ohueksi ja alkaa esiintyä metalli-metallikosketuksia ja kuluminen nopeutuu. Koska öljyn viskositeetti riippuu lämpötilasta, ovat hydrauliikkaöljyjen käyttölämpötila-alueet esitetty kaavion muodossa. Rajaviskositeetit on valittu pumpunvalmistajien ohjearvoja soveltaen ja ovat siksi ohjeellisia. (Tarkemmat ohjeet löytyvät laitekohtaisesti valmistajien ohjekirjoista.) Moottoriöljyä ei yleensä suositella hydrauliikkaan, koska erikoishydrauliikkaöljyihin verrattuna

 • niillä on huono veden ja ilman erotuskyky,
 • yksiasteisilla moottoriöljyillä on suppea käyttölämpötila-alue ja useimpien moniasteisten moottoriöljyjen viskositeetti-indeksin parannusaineet eivät kestä hydrauliikkakäyttöä.

Poikkeuksena kuitenkin muutamat laitevalmistajat suosittelevat omissa hydrauliikkajärjestelmissään yksiasteisten moottoriöljyjen käyttöä. Tällaisia kohteita varten on olemassa erikoishydrauliikkaöljyjä, jotka ovat moottoriöljyn tyyppisiä (Teboil Hydraulic Oil 5W ja 10W), mutta niillä on mm. paremmat kylmä- ja kuumaominaisuudet sekä leikkauskestävyys kuin perinteisillä yksiasteisilla moottoriöljyillä.

Teboil hydrauliikkaöljyjen käyttölämpötila-alueet

Hydraulikkaöljyjen lämpötilataulukko


Sininen alue = minimikäynnistyslämpötila. Viskositeetti 500-1600 mm2/s; pumppu voidaan käynnistää varovasti ilman kuormaa.

Vihreä alue = optimikäyttölämpötila. Viskositeetti 16-50 mm2/s.

Punainen alue = maksimikäyttölämpötila. Viskositeetti 10-16 mm2/s; pumppua voidaan käyttää vain tilapäisesti ja lyhytkestoisesti.

Huom! Arvot ovat ohjeellisia, tarkemmat ohjeet löytyvät laitevalmistajien ohjekirjoista.