Perusöljytyypit

Mineraaliöljyt

Mineraaliöljyt on valmistettu raakaöljystä monimutkaisien jalostusprosessien avulla. Hyvä mineraaliöljy on voiteluaineiden luotettava raaka-aine, jolla on kaikin puolin tasapainoiset ominaisuudet kuten esim. tiivisteystävällisyys, lisäaineiden liukenevuus ja niiden vaikutuksen tehokkuus. Normaaleissa käyntilämpötiloissa ja olosuhteissa mineraaliöljyjen voiteluominaisuudet ovat täysin riittävät ja voidaan hallita sopivalla viskositeetin valinnalla. Sitä vastoin erittäin hyvät kylmäominaisuudet omaavan mineraaliöljyperustaisen voiteluaineen tekeminen on vaikeaa ellei mahdotonta siten, että sen voiteluominaisuudet korkeimmissakin käyttölämpötiloissa olisivat riittävät.

Synteettiset öljyt

Synteettisten perusöljyjen avulla saadaan mineraaliöljyjä parempia ominaisuuksia voiteluöljylle. Synteettiset perusöljyt ovat mineraaliöljyjä pidemmälle jalostettuja. Tuloksena syntyy voiteluaine, jonka hiilivety-yhdisteet ovat tasalaatuisempia ja -kokoisempia kuin mineraaliöljyillä. Synteettisyys sinänsä ei kuitenkaan ole laadun tae, vaan hyvän laadun varmistaminen vaatii erittäin tarkkaa komponenttien valintaa ja niiden seossuhteiden optimointia. Tästä johtuen suuretkin hintaerot ”samanlaisten” synteettisten öljyjen välillä ovat mahdollisia. Synteettisillä öljyillä saavutetaan mm. seuraavia ominaisuuksia:

  • Erinomaiset kylmäominaisuudet kuten käynnistyvyys ja voitelu kylmissä olosuhteissa.
  • Erinomaiset kuumaominaisuudet kuten hapettumiskestävyys, alhainen haihtuvuus ja pieni öljynkulutus

Edullisimpia synteettisiä perusöljyjä ovat hydro- /vetykrakatut perusöljyt eli ns. EHVI-, XHVI- ja VHVI-öljyt. Nämä perusöljyt on valmistettu raakaöljystä pitkien tislausprosessien avulla ja niissä on normaaleja mineraaliöljyjä tasajakoisempia hiilivety-yhdisteitä, jolloin myös ominaisuudet ovat tasaisemmat. Polyalfaolefiini (PAO) on mm. vaihteisto- ja moottoriöljyissä yleisesti käytetty synteettinen perusöljy. PAO:n valmistus on erittäin pitkä ja monimutkainen prosessi, jonka tuloksena saadaan juuri halutunlaisia hiilivety-yhdisteitä. Synteettisiä estereitä käytetään yleensä lisänä muissa perusöljyissä. Synteettiset esterit ovat erittäin kalliita ja niillä on erityisen hyvät kylmäominaisuudet, joten niillä voidaan parantaa entisestään voiteluöljyn kylmäominaisuuksia.

Biohajoavat öljyt

Biohajoavat öljyt on valmistettu yleensä synteettisistä estereistä tai kasviöljyistä. Synteettisistä estereistä valmistetuilla öljyillä on erittäin hyvät kylmäominaisuudet ja korkea viskositeettiindeksi. Biohajoavia öljyjä ei suositella sekoitettavaksi normaalien mineraaliöljyjen kanssa. Sekoitettaessa eri valmistajien biohajoavia öljyjä on tiedettävä, minkälaisesta perusöljystä ne on valmistettu. Synteettistä estereistä valmistetut öljyt ovat yleensä keskenään sekoituskelpoisia, mutta kasviöljypohjaisia öljyjä ei suositella sekoitettavaksi keskenään tai synteettisistä estereistä valmistettujen öljyjen kanssa.