Varastointi ja käsittely

Kuljetusastiat tulee säilyttää siten, ettei niihin pääse epäpuhtauksia eikä vettä. Esimerkiksi tynnyrit on paras varastoida kyljellään tai ylösalaisin. Tällöin kannelle ei pääse kerääntymään vettä, jonka lämmönvaihtelun aiheuttama alipaine voisi imeä astiaan. Oikein säilytettynä öljy säilyy vuosia. Emulsioöljyt, kuten esimerkiksi leikkuunesteet, tulee kuljettaa ja varastoida yli 0°C:een lämpötilassa. Myös voitelurasvat suositellaan varastoitavaksi yli 0°C:een lämpötilassa. Voiteluaineiden kuljetuksessa ja varastoinnissa on huomioitava ympäristönsuojelua koskevat periaatteet sekä viranomaisten ohjeet ja määräykset.

Öljyjätteiden hävittäminen

Käytetty öljy on ongelmajäte, joka tulee toimittaa ongelmajätelaitokselle jatkokäsittelyyn. Käytetyt hyväkuntoiset tynnyrit kelpaavat yleensä uudelleen käytettäviksi oikein suoritetun puhdistuksen ja kunnostuksen jälkeen. Tynnyrikunnostamot ottavat vastaan tynnyreitä, jotka sisältävät öljyjäämiä. Kunnostuskelvottomat tynnyrit, jotka eivät sisällä vaarallisten aineiden jäämiä, tulee toimittaa murskauslaitokselle. Öljyjätteiden käsittelyä koskevissa asioissa kuntien viranomaiset antavat neuvoja.