[10.10.] Jakeluasemien polttonestesäiliöt / Service Station Fuel Storage Tanks

Teboil etsii toimittajaa huolto- ja jakeluasemien polttoainesäiliöille. Hankittavien säiliöiden tulee täyttää standardien EN12285-1 ja EN12285-2, sekä Teboilin säiliöstandardin vaatimukset.

Lisätiedot ja tarjouspyyntömateriaali ovat pyydettäessä saatavissa ilmoittautumalla osoitteeseen TechDivTenders@teboil.fi viimeistään 13.11.2017.

Jukka Taittonen, Kunnossapitokonsultti

Service Station Fuel Storage Tanks

Teboil is looking for a supplier for Service Station Fuel Storage Tanks. Tanks shall meet the requirements defined in standards EN12285-1, EN12285-2 and Teboil Standard for fuel tanks.

Additional information and tender documents are obtainable by sending a request to address TechDivTenders@teboil.fi latest by November 13th 2017.

Jukka Taittonen, Maintenance Consult