[11.8.] Porin terminaalin säiliön puhdistus / Cleaning tank in Pori oil storage

Teboil hakee toimijaa puhdistamaan raskasöljysäiliön Porin öljyvarastolla. Tarjouksen liitteeksi vaaditaan riskiarviota työn turvallisuudesta. Tarkemmat tiedot ja tarjoukset: terminaalipäällikkö Mika Mäkilä, mika.makila@teboil.fi. Kyselyt ja tarjoukset viimeistään 30.9.2017.

Cleaning tank in Pori oil storage

Teboil is looking for contractor to clean heavy fuel oil tank in Pori oil storage. Risk assesment for the work safety is required. More detailed information can be obtained from terminal manager Mika Mäkilä, mika.makila@teboil.fi. Inquiries and offers by 30.9.2017.