[27.9.] Automaatinhoitopalvelut Loviisassa / Automate operator services

Oy Teboil Ab pyytää tarjouksia Loviisa Degerbyn A ja D-automaatin automaatinhoitopalveluista.

Teboil-automaattiasemalla päivittäin hoidettavat tehtävät:
 • Automaattiaseman ympäristön tulee olla kokonaisuudessaan siisti. Tähän sisältyy mm. irtoroskien poisto ja roska-astioiden tyhjennykset. Jakelumittari tulee puhdistaa ja varoitus-/turvamerkinnät tarkistetaan.

Automaattiin ja jakelulaitteisiin liittyvät tehtävät

 • Jakelulaitteiden tarkistus (mm. letkujen ja pistoolien liitoskohtien tarkkailu mahdollisten vuotojen varalta).
 • Maksuautomaatin kuittinauhojen tarkistus ja lisääminen
 • Käsipyyhepaperin lisääminen paperitelineisiin
 • Hoitopalkkioon sisältyy kiinteästi lumityöt, liukkauden torjunta ja tarvittava hiekoituksen poisto asianmukaisesti. Tontin pinta-ala on n. 3000 m2.

Hinnoitteluun liittyvät tehtävät

 • ·         Kilpailijoiden hinnat ilmoitetaan erikseen määritetyllä tavalla
 • ·         Hinnat vaihdettava tienvarsimainokseen
 • ·         Hintamuutokset manuaalisesti tarvittaessa

Rahan käsittely

 • Käteinen raha tyhjennetään automaatista ja toimitetaan jatkokäsittelyyn erikseen määrätyllä tavalla.
 • Muut ohjekirjassa mainitut tehtävät
Teboil-automaattiasemalla tarvittaessa hoidettavat tehtävät:

Katso tästä yksityiskohtaisemmat hoitovastuut >>

Hoitotyö alkaa 1.1.2018. Automaatin lähiosoite: Tie 170 / Mannerheiminkatu, 07900 LOVIISA

Tiedustelut sekä tarjoukset kirjallisesti 31.10.2017 mennessä osoitteeseen
juha.narhi@teboil.fi

Automate operator services

Oy  Teboil Ab is asking offers for operator services for A and D-automate station in Loviisa Degerby.

Daily handled operations on Teboil’s automatic station:
 • Surroundings of the automatic station should be generally clean. This includes among other things removal of litter and dumping of litter bins. The fuel pump should be cleaned and warning-/safety signs should be checked.

 Operations related to automatic station and fuel distribution equipment:

 • Check of distribution equipment (among other things check hoses’ and nozzles’ junctions for possible leaks)
 • Check of OPT’s receipt paper rolls and replacement
 • Replacement of paper towels in paper towel holders, if there are such
 • Snow removal, Antiskid and yard cleaning  should be included to operator commission. The area of ​​the plot is about 3000 m2

Operations related to pricing

 • Competitors' prices are informed according to the separately specified way
 • Check of the price pylon’s functionality
 • Manual price changes if needed

Cash handling

 • Cash is emptied from the automatic station and is delivered for further processing according to the separately specified way

Operator services begin on 1.1.2018. Automate address: Tie 170 / Mannerheiminkatu, 07900 LOVIISA

Inquiries and offers in writing by 31.10.2017 to juha.narhi@teboil.fi