[2.11.] Käännöspalvelut / Translantion services

Teboil järjestää tarjouskilpailun käännöspalveluista vuosille 2017-2018. Pyydämme ilmoittamaan kiinnostuksenne osallistua tarjouskilpailuun, minkä jälkeen lähetämme  teille tarjouspyynnön. Tarkempaa tietoa saatte esittämällä lisäkysymykset kirjallisina sähköpostilla osoitteella irina.valjakka@teboil.fi.Tarjoukset tulee lähettää viimeistään 2.12.2016.

Translation services

Teboil is announcing a tender for translation services for the period 2017-2018. Please inform us about your willingness to participate in the tender and we will send you a request for proposal. For more detailed information please send your additional questions in written form by e-mail to irina.valjakka@teboil.fi. The offers should be sent latest 2nd December 2016.