[7.4.] Automaatinhoitopalvelut Imatralla

Oy Teboil Ab pyytää tarjouksia automaatinhoitopalveluista Imatra Koskikadun automaatin hoidosta.

Teboil-automaattiasemalla päivittäin hoidettavat tehtävät:
 • Automaattiaseman ympäristön tulee olla kokonaisuudessaan siisti. Tähän sisältyy mm.irtoroskien poisto ja roska-astioiden tyhjennykset. Jakelumittari tulee puhdistaa ja varoitus-/turvamerkinnät tarkistetaan.

Automaattiin ja jakelulaitteisiin liittyvät tehtävät

 • Jakelulaitteiden tarkistus( mm.letkujen ja pistoolien liitoskohtien tarkkailu mahdollisten vuotojen varalta).
 • Maksuautomaatin kuittinauhojen tarkistus ja lisääminen
 • Jos asemalla on paperitelineet, niihin lisätään käsipyyhepaperia.

Hinnoitteluun liittyvät tehtävät

 • Kilpailijoiden hinnat ilmoitetaan erikseen määritetyllä tavalla.
 • Hintapylonin toimivuus on tarkistettava.
 • Hinnanmuutokset manuaalisesti tarvittaessa.

Rahan käsittely

 •  Käteinen raha tyhjennetään automaatista ja toimitetaan jatkokäsittelyyn erikseen määrätyllä tavalla.
Teboil-automaattiasemalla tarvittaessa hoidettavat tehtävät:
 • Lumenpoisto erikseen määritellyltä alueelta
 • Liukkauden torjunta
 • Viheralueiden hoito
 • Istutusten hoito
 • Muut ohjekirjassa mainitut tehtävät

Tiedustelut sekä tarjoukset kirjallisesti 6.5.2016 mennessä osoitteeseen retail.tenders@teboil.fi

Automate operator services

Oy  Teboil Ab is asking offers for operator services for an automatic station in Imatra Koskikatu.

Daily handled operations on Teboil’s automatic station:
 • Surroundings of the automatic station should be generally clean. This includes among other things removal of litter and dumping of litter bins. The fuel pump should be cleaned and warning-/safety signs should be checked.

 Operations related to automatic station and fuel distribution equipment:

 • Check of distribution equipment (among other things check hoses’ and nozzles’ junctions for possible leaks)
 • Check of OPT’s receipt paper rolls and replacement
 • Replacement of paper towels in paper towel holders, if there are such

Operations related to pricing

 • Competitors' prices are informed according to the separately specified way
 • Check of the price pylon’s functionality
 • Manual price changes if needed

Cash handling

 • Cash is emptied from the automatic station and is delivered for further processing according to the separately specified way
Operations to be performed at Teboil automatic station if needed:
 • Snow removal individually in a specified region
 • Antiskid
 • Maintenance of green areas
 • Plant treatment
 • Other operations mentioned in operator’s manual

Inquiries and offers in writing by 6 May 2016 to retail.tenders@teboil.fi