Laadunvarmistus toiminnan keskiössä

Aina silloin tällöin asiakas reklamoi, että lämmitysöljytoimituksen yhteydessä säiliöön on tullut vettä tai muita epäpuhtauksia. Ne ovat tukkineet suodattimen ja öljy palaa huonosti tai ei ollenkaan, mistä aiheutuu ylimääräistä puhdistus- ja huoltotyötä. Reklamaation selvittämisessä pitää tutkia sekä toimitusketju että myös asiakkaan oma laitteisto, säiliö ja tehdyt huoltotoimenpiteet.

Teboililin lämmitys- ja energiamyynnin johtaja
Asko Sikiö

Öljy-yhtiöt huolehtivat omalta osaltaan, että tuotelaatu säilyy kevyen polttoöljyn toimitusketjussa kaikilta osin ensiluokkaisena. Varastosäiliön puhtaus varmistetaan määräaikaistarkastuksilla viiden vuoden välein. Tällöin varastosäiliö puhdistetaan aina perusteellisesti ja tarkastetaan.

Tuotelaadun varmistamiseksi öljystä otetaan näytteitä useassa eri vaiheessa ja ne tutkitaan akkreditoidussa laboratoriossa. Tulokset arkistoidaan ja niihin voidaan palata tarvittaessa. Näin öljy-yhtiöllä on tutkimustulokset ja siten tiedossa, minkä laatuista tuotetta säiliöautoon kunkin toimituksen osalta on lastattu. Näitä tuloksia voidaan tarvittaessa verrata asiakkaan säiliöstä mahdollisesti otetun tuotteen analyysiin.

Kevyet öljytuotteet kuten lämmitysöljy toimitetaan vain keveisiin tuotteisiin tarkoitetulla ajoneuvokalustolla. Tuotteen lastaus ja purku tapahtuvat aina alakautta. Ennen lastauksen aloitusta avataan säiliöauton lastausventtiilistä jokaisen säiliön pohjaventtiilit. Mikäli säiliössä olisi tuotetta, vettä tai epäpuhtautta, tulisi se näkyviin näkölasiin, joka on säiliön alin kohta.

Toimituksen jälkeen säiliöt tulevat aina tyhjiksi, joten niihin ei ole mahdollista kertyä öljyn vanhenemistuotteita vuosien saatossa. Väittämä, että asiakkaalle toimitettaisiin säiliön pohjia ja sitä kautta epäpuhtauksia tai vettä ei siis pidä paikkaansa. Säiliöauto jakaa samasta tuote-erästä öljyä poikkeuksetta useammalle asiakkaalle. Jos tuote-erässä olisi laatuongelma, se tulisi esiin useamman asiakkaan kohdalla. Jos reklamaatio on ainoa kyseisen lastin osalta, on ongelman aiheuttajaa haettava asiakkaan omasta säiliöstä.

Asiakkaan öljysäiliöön ajanoloon kertyvät epäpuhtaudet, kuten hieno hiekka-aines sekä muut ilmasta ja säiliön seinämistä kertyvät epäpuhtaudet ja vesi, voivat olla syynä palamisvaikeuksiin.

Kiinteistön öljysäiliön puhdistus suositellaan tehtäväksi 5–10 vuoden välein. Näin yleensä vältytään lämmitysöljyn palamisongelmilta.

(Julkaistu Lämmöllä-lehdessä 2/2017)