Kirkkonummi Pesuhinnasto

Shinetecs-vahapesu          35,00 €

Kiiltopesu                           26,50 €

Tehopesu                            22,00 €

Peruspesu                          19,00 €

Harjaton pesu alkaen         17,00 €