Helsinki Kaupintie Pesuhinnasto

HARJALLISET PESUT

2. Timanttipesu

17,00 €

3. Timanttipesu + vaha

19,00 €

4. Kiillotuspesu

24,00 €

HARJATTOMAT PESUT

8. Timanttipesu

17,00 €

9. Timanttipesu + vaha

19,00 €

ERIKOISPESUT

12. Bus / paku-pesu, yli 2,4m

29,50 €

13. Pick-Up -pesu

15,00 €

14. Boxi-pesu

15,00 €