Helsinki Pakila Pesuhinnasto

Shinex vahapesu  29,90 €

Kiiltopesu              24,50 €

Tehopesu               21,00 €

Pakettiautopesu    19,00 €

Erikoispesut:

Suksiboxipesu       19,00 €

Pick Up -pesu        19,00 €