Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestäjä:
Oy Teboil Ab (jäljempänä ”Järjestäjä”)
Äyritie 20, 01510 Vantaa

2. Osallistuminen 

Arvontaan voi osallistua tekemällä tilauksen (min. 1000L lämmitysöljyä) osoitteessa tilaus.teboil.fi tai asiakaspalvelussa 0800 183 300. Sama henkilö voi osallistua arvontaan useamman kerran 14.9.-30.11.2020 välisenä aikana. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat vähintään 18-vuotiaat henkilöt, lukuun ottamatta arvonnan toteuttamiseen osallistuneet järjestävän yrityksen työntekijät tai heidän perheenjäsenensä. Järjestäjällä on oikeus ilman erillistä ilmoitusta jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset arvontaan, joita ei ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.

3. Palkinnot

Arvonnan voittaja saa palkinnoksi 1000 L Teboil Activ -lämmitysöljyä, jonka lunastusaika on yksi vuosi. Arvomme yhden palkinnon, jonka arvo on noin 850 €. Palkintoa tai osaa siitä ei voi vaihtaa, muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Palkinto luovutetaan voittajalle erikseen sovittuna aikana, viimeistään 30.11.2021. Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Järjestäjä toimittaa palkinnon voittajan kotiosoitteeseen veloituksetta.

4. Arvonta 

Arvonta suoritetaan 7.12.2020 mennessä. Oy Teboil Ab järjestää arvonnan, arpoo voittajan ja ilmoittaa voittajille henkilökohtaisesti puhelimitse 8.12.2020 mennessä. Jos voittajaa ei tavoiteta arvontaan osallistumisen yhteydessä ilmoitetuilla yhteystiedoilla 2 viikon kuluessa arvonnasta, Järjestäjä arpoo uuden voittajan. Jos uutta voittajaa ei tavoiteta 2 viikon kuluessa uudesta arvonnasta, kyseistä voittoa ei enää luovuteta eikä uutta voittajaa enää arvota. Voittajan on erikseen pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä täysi-ikäisyytensä. Järjestäjä suorittaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa, jolloin ei arvota uutta voittajaa.

5. Järjestäjän vastuu 

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan yhteistyökumppanit, sekä edellä mainittujen yhteistyökumppanit vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen. Arvonnan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä, arvonnan toteuttaja tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa mahdollisista painovirheistä, osallistujien yhteystiedoissa olevista virheistä taikka tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumisessa, palkinnon vastaanottamisessa tai sen käyttämisessä.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät rajoita sellaista korvausvelvollisuutta, jota ei voida poissulkea tai rajoittaa kuluttajansuojalainsäädännön, tuotevastuulain tai muun pakottavan lainsäädännön nojalla.

6. Henkilötietojen käsittely Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

7. Sääntöjen muutokset ja tulkinta

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mahdollisista sääntömuutoksista ilmoitetaan arvontaan liittyvillä verkkosivuilla. Järjestäjä voi myös oikaista tai muuttaa sääntöjä mahdollisten paino- ja muiden virheiden korjaamiseksi arvontaan osallistumisajan aikana. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.