AdBlue®

Från Teboil får man AdBlue® -urea-vattenlösning från D-automaten, i en 1000 liters IBC-container, levererad i lösvikt samt i en 200 liters tunna och en 10 liters kanister.

Teboils AdBlue® -urea-vattenlösning är avsedd för tunga fordon. AdBlue® är ett tillsatsämne, som behövs i nya nyttofordon som utnyttjar SCR-teknologi (SCR = Selective Catalytic Reduction). Med hjälp av AdBlue® uppfylls vid efterbehandlingen av avgaserna kraven enligt Euro 5/Euro 6 -avgasutsläppsnormerna.

AdBlue® -tillsatsämnet reducerar kväveoxiderna till ofarligt kväve och vatten, som avgår med avgaserna. Förbrukningen av AdBlue® är ca 5 % av förbrukningen av dieselbränsle. För tillsatsämnet AdBlue® har lasbilar en särskild behållare på 30-100 liter.

Teboil erbjuder AdBlue® -tillsatsämne enligt följande:

 • Teboil D-automat
  AdBlue® finns redan vid 170 Teboil D-automater.
 • Lösviktsleverans
  Minimileverans 1 500 liter.
 • 1 000 liters CDS- eller IBC-container
  För inomhusbruk erbjuder vi en enkel och kostnadseffektiv 1 000 liters CDS- eller IBC-containerlösning. Vi rekommenderar att ni i samma paket anskaffar också bredvidutrustningen via Teboil: pump, tankningspistol, slangar och anslutningar samt flödesmätare. Containern är en kostnadseffektiv och enkel lösning och det går snabbt och snyggt att byta ut den till en full.  
 • 200 liters tunna
  Minimibeställning 1 tunna. Det finns att tillgå en manuell handpump.
 • 10 liters kanna
  Minimibeställning 20 kannor. AdBlue® säljs också på alla välförsedda Teboil-servicestationer i 10 liters kannor och det är ett bra alternativ till person- och paketbilar.

Teboils AdBlue® -urea-vattenlösning är tekniskt lämplig för både personbilar och tunga fordon.

>> Säkerhetsdatablad