DKV-kort

DKV-kortet är det mångsidigaste och mest omfattande fungerande service- och kreditkortet för yrkestrafik i Europa. Tankningar, vägtullar, reparationer, bogseringar och förartjänster ordnar sig i 42 länder, på över 35 000 tankställen och 45 000 servicepunkter. De ledande märkesverkstäderna för tunga fordon i olika länder godkänner DKV-kortet.

Kostnaderna under kontroll

DKV-kortet hjälper till att följa med och kontrollera kostnaderna. I de tydliga fakturorna är inköpen samt de landspecificerade fakturorna specificerade, och vid behov kan man få summorna per kort. Faktureringen sker två gånger i månaden i euro. DKV-kortet erbjuder också bl.a. momsåterbäringstjänst, som återbär momsen från de utländska inköp som gjorts med kortet förmånligt tillbaka åt åkaren. Mer uppgifter om DKV-kortets tjänster får man från Teboil, tfn 020 470 0900.

Ansökan om kort

DKV-kort får man i Finland bara från Teboil; fyll i ansökan om DKV-kort genast.