Teboil D-kort

Teboil D-kortet är ett tanknings- och betalkort för yrkestrafik och maskinföretagare, som ger betalningstid och möjlighet att periodisera kostnaderna. Med Teboil D-kortet kan man tanka diesel och motorbrännolja till avtalspris i Teboils nätverk av D-automater, servicestationer och automatstationer som täcker hela Finland – på sammanlagt ca 450 tankställen. Dessutom får man med kortet de månatligen varierande stamkundsförmånerna på Teboil-servicestationerna

Tre inköpsklasser

Man kan välja den inköpsklass som reglerar D-kortets inköpsrättigheter utgående från användningsbehovet.  

Med ett kort i inköpsklass A kan man tanka diesel och motorbrännolja i Teboils alla automater.

Med ett kort i inköpsklass B kan betala diesel och motorbrännolja inte bara i automaterna utan också i Teboil-servicestationernas kassor.

C-inköpsklassens kort är det som ger de mest omfattande inköpsrättigheterna – med det kan man förutom diesel och motorbrännolja också köpa bensin samt Teboil-servicestationernas alla produkter och tjänster med undantag för penningspel.  

Med alla inköpsklasser kan man tanka AdBlue urea-vattenlösning vid de nästan 170 D-automater som distribuerar den.

Inköpsspecifikation per kort

D-kortsinköpen faktureras två gånger i månaden. Som bilaga till fakturan får man en inköpsspecificering per kort. Dessutom kan man på fakturan följa med ett fordons genomsnittliga förbrukning genom att mata in körkilometrarna alltid i samband med tankningen. På varje faktura syns också de ackumulerade inköpen från början av kalenderåret. Teboil D-kortet är räntefritt, och det uppbärs ingen kontoavgift för kortet.

Fyll i ansökan om kort eller begär anbud

Fyll i ansökan om Teboil D-kort genast eller sänd oss en anbudsbegäran om D-kort för företag.