Teboil Green+ Förnybar Diesel

Teboil Green+ är dieselbränsle producerat av till 100% förnybara råvaror och den lämpar sig för alla dieselmotorer. Teboil Green+ är tillverkad av kommunalt och industriellt processavfall och minskar koldioxidutsläppen med upp till 90%, jämfört med konventionell diesel.

Under hösten 2018 kommer Teboil Green+ förnybara diesel att distribueras till försäljning på fyra Teboil D-automater. Försäljningen av produkten till Teboils D-kortkunder började vid Vanda Hakunila (Håkansböle) D-automat september 2018. Distributionen expanderar till Helsingfor Byholmen, Vanda Avia och Salo Suomusjärvi Kivihovi D-automaterar i början av november.

Teboil Green+ förnybara diesel uppfyller EN 15940 bränslestandarden. Teboil Green+ är svavel- och syrefri och innehåller inga aromatiska sammansättningar. Ett högt cetantal ger en effektiv och ren förbränning och bra kallstart, samt minskar närliggande utsläpp.

Teboil Green+ produktdata sommarkvalitet >>
Teboil Green+ produktdata vinterkvalitet >>
Teboil Green+ säkerhetsdatablad >>