Teboil Lätt brännolja

Teboil levererar lätt brännolja åt industriföretag för uppvärmning, produktionsprocessernas energibehov, kraftproduktion och fordon.

Teboil Motor/Eldning lätt brännolja är en svavelfri lätt brännolja, som lämpar sig för både maskin- och uppvärmningsbruk. Produkten finns att tillgå i sommar- och vinterkvalitet. Man kan beställa Teboil Motor/Eldning lätt brännolja direkt till den egna lagercisternen eller tanka den på Teboil-servicestationerna. Med Teboil D-kort kan man dessutom tanka produkten vid Teboils alla D3-automater.

För uppvärmningsändamål har Teboil dessutom att erbjuda högklassig Teboil Motor/Eldning Activ lätt brännolja. Produkten brinner rent och alstrar jämn värme. Den rena förbränningen innebär också mindre utsläpp och mindre behov att serva värmeanläggningen. 

Teboils omfattande lagernätverk och många anskaffningskällor garanterar säkra oljeleveranser också under exceptionella förhållanden.

Säker och individuellt smidig brännoljetjänst:

  • Exakta leveranser direkt till kundens cistern.
  • Automatisk påfyllnadstjänst om man särskilt kommer överens om sådan.
  • Nödtjänst, om brännoljan tar slut.
  • Avgiftsfritt nummer till beställningstjänsten 24 h/dygn.
  • Teboil företagskort och Teboil D-kort för företagskunder.
  • Över 150 D-automater som säljer Teboil Motor/Eldning lätt brännolja.