Tankiningförmåner Korsholm Helsingby och Vikby D-automater

Teboil bjuder på kaffe med bulle i samband med D-kortstankningar över 200 liter diesel/motorbrännolja och kaffe med semla i samband med D-kortstankningar över 400 liter diesel/motorbrännolja vid Fladans och Vikbys D-automater. Förmånen fås genom att visa kvittot vid Fladans kassa, inom ett dygn efter tankningen. Automaterna hittar du på adresserna Strandvägen 1, Helsingby och Björneborgsvägen 117, Korsholm. Förmånen gäller 1.4.-30.6.2022. Välkommen och tanka!

Korsholm Vikby, Björneborgsvägen 117. Produkter som kan tankas: Diesel och Green+ förnybar diesel.

Korsholm Helsingby Fladan, Strandvägen 1. Produkter som kan tankas: Diesel, motorbrännolja och AdBlue-lösning®.