Teboil stöder verksamheten i SOS-Barnbyar Finland

Denna jul stöder Teboil verksamheten i SOS-Barnbyar Finland (SOS-Lapsikylä). SOS-Barnbyar Finland är en välgörenhetsorganisation som har verksamhet i Finland sedan 1962 och som hjälper de mest utsatta barnen, ungdomarna och familjerna i Finland. SOS-Barnbyar Finland strävar efter att ge alla barn möjligheten att leva en vanlig barndom i en familj och i en trygg omgivning. Organisationen satsar på ett  tidigt stöd för familjer och producerar barnskyddstjänster i öppenvård och stöd- och fosterfamiljstjänster. SOS-Barnbyar Finland är medlem i den internationella barnbyorganisationen SOS Children’s Villages International som grundades 1949 i Österrike. Organisationen har verksamhet i över 130 länder.