Dags att byta till e-faktura

E-fakturan är en elektronisk faktura som bankerna utvecklat för konsumenternas bruk. Den skickas av faktureraren direkt till mottagarens nätbank. Du kan studera e-fakturatjänstens allmänna villkor i din nätbank eller på webbplatsen www.e-lasku.info.

Fördelar med e-faktura

E-fakturan är bekvämare än en pappersfaktura:
 • Enkel: du behöver inte själv knappa in fakturainformation.
 • Snabb: en knapptryckning är allt som behövs för att godkänna fakturan.
 • Säker: inga felslag, ingen faktura försvinner i posten, tillförlitlig identifiering med bankkoder.
 • Fakturorna arkiveras i nätbanken.
 • Du slipper pappersavfall.
…och ändå inte alltför annorlunda:
 • Förfallodagen går att ändra.
 • Fakturan debiteras inte från kontot förrän du godkänt den.
 • Du kan välja att fakturan betalas automatiskt.
 • Du kan spara fakturan i din dator eller spara en papperskopia.
E-fakturans säkerhet är av toppklass:
 • Bankerna identifierar noggrant e-fakturans partner. En nätfaktura är ytterst svår att förfalska, och endast företag som ingått avtal kan sända e-fakturor till nätbanken.
 • Fakturor som är ställda till dig är inte åtkomliga utan dina bankkoder; ingen annan än du själv kan se eller godkänna dina fakturor.
 • Inkomna fakturor i nätbanken kan inte stjälas exempelvis för missbruk av personuppgiftger.

Övergången till den behändiga e-fakturan går till så här:

 1. Logga in på nätbanken
  Inloggning i nätbanken görs med användarkod och engångskod som banken gett dig. Godkänn uppgifterna och fortsätt besöket i nätbanken. Bankkoder och närmare anvisningar får du i den bank där du är kund

 2. Bestäm dig för e-faktura
  Valet av e-faktura är enklast att göra i samband med att du betalar en faktura. Efter att ha matat in och godkänt pappersfakturan kan du välja att i fortsättningen få e-faktura i stället. I nätbanken finns en särskild underavdelning för e-faktura och/eller e-tjänst. Där hittar du alla upplysningar och anvisningar som du behöver.

 3. Ingå avtal om e-faktura
  Det är lätt att ingå ett avtal om e-faktura. När du godkänt villkoren och angett dina önskemål (med kryss i rutan) får du omedelbart ett meddelande om gällande e-fakturaavtal. I meddelandet nämns också din mottagningsadress, som förmedlas till önskade fakturerare som erbjuder e-fakturatjänst. Banken förmedlar fakturorna direkt till din nätbank och förvarar dem där i 18 månader.

 4. Välj dina e-fakturerare
  Du kan söka upp dina egna fakturerare på den redan rätt omfattande listan över företag och sammanslutningar som erbjuder sina kunder e-fakturatjänst. Fakturerarna går lätt att hitta utgående från namnet eller kontonumret. Beställ e-faktura från den fakturerare du valt. I samband med beställningen ber faktureraren dig ge preciserade tilläggsuppgifter, ofta exempelvis kundnummer, så vanligen behöver du ha en pappersfaktura till hands. Efter beställningen kan du ytterligare granska den information som banken förmedlat, alltså uppgifter om dig som fakturabetalare och om din blivande e-fakturerare. Den mottagningsadress du fått och de individualiseringsuppgifter du gett i samband med avtalet om e-faktura meddelas av banken till de fakturerare du valt, så att faktureraren kan börja använda den nya faktureringsadressen. Faktureraren beaktar ditt önskemål om e-faktura så fort som möjligt.

 5. Meddelande om inkommen e-faktura
  Du får meddelande om varje ny faktura som kommit till din nätbank. Kontrollera fakturans innehåll. Betala fakturan på förfallodagen eller meddela korrigeringsönskemål till faktureraren. Som betalare kan du granska och åtgärda fakturauppgifterna när det passar dig bäst inom den tid som banken förvarar fakturan. E-faktura är inte detsamma som direktdebitering, eftersom fakturans belopp debiteras ditt konto först efter ditt godkännande. Du kan också välja att inkomna e-fakturor betalas från kontot automatiskt. Du har alltid läget under kontroll!

 6. Betala med e-faktura
  E-fakturornas utseende kan variera. Fakturans grunduppgifter hittar du ändå lätt.

 7. Varje e-faktura blir arkiverad
  Alla dina e-fakturor sparas i nätbanken och de finns kvar i arkivet den tid som banken angett. Om du fortfarande vill hantera pappersfakturor och samla dem i pärm kan du skriva ut e-fakturorna på papper och sköta dina arkiveringsrutiner som förut.
E-fakturan gör din vardag smidigare!