Lottningens regler:

1. Anordnaren av lotteriet är Oy Teboil Ab, Plaza Loiste, Öresvägen 20, 01510 Vanda.

2. I lottningen deltar de innehavare av Teboil Betalningstidskortet som har ett gällande e-fakturaavtal för Oy Teboil Ab:s fakturor före 27.5.2015.

3. Priset är en gratis faktureringsmånad. Tre priser lottas ut. Lottningarna utförs i lotterianordnarens lokaler av lotterianordnaren enligt följande

  • De som ingått avtal om e-faktura före 29.3.2015 deltar i lottningarna 31.3.2015, 29.4.2015 och 29.5.2015.
  • De som ingått avtal om e-faktura före 27.4.2015 deltar i lottningarna 29.4.2015 och 29.5.2015.
  • De som ingått avtal om e-faktura före 27.5.2015 deltar i lottningen 29.5.2015.

 4. Vinnarna meddelas personligen. Vinnarens namn publiceras på Teboils webbplats och Facebook-sida, om vinnaren ger tillstånd till det.

 5. För lotteriskatten ansvarar Oy Teboil Ab.

Övergången till den behändiga e-fakturan går till så här >>