Kontakt information

Teboils huvudkontor

Telefon:

020 47001 (kl 8-17)

Samtalspris från mobiltelefon och från fast telefon 8,35 c/samtal + 16,69 c/min. Köandet är avgiftsbelagt.

Postadress:

Oy Teboil Ab
PB 57
01511 VANTAA

Besökadress:

Plaza Loiste, Äyritie 20
01510 Vantaa

Parkering:

Gästparkering mittemot huvudingången. Parkering tillåten i 3 timmar med parkeringsskiva. De som behöver över 3 timmars parkeringstid kan hämta ett särskilt parkeringstillstånd från receptionen.

Faktureringsadress >>

Kundservice och beställningar >>