Ledningsgrupp

Generaldirektör Dmitry Levakhov
Vice Generaldirectör Victor Palamarchuk
Ekonomi- och finansdirektör Evgeny Maslennikov
Kommersiell direktör Kari-Pekka Manni
Utvecklings- och teknisk direktör Remigijus Petrikas
Personal- och förvaltningsdirektör Susanna Virranniemi
Direktör för juridiska ärenden Mikko Laaksonen
Direktör för produktanskaffning och logistik Juha Rainio
tf. Direktör för servicestations- och automataffärsverksamheten Arto Ylönen
Direktör för direktförsäljningsaffärsverksamheten Niklas Hagström
Direktör för smörjmedelsaffärsverksamheten Jukka Luotonen
Direktör för stödtjänsterna för affärsverksamheten Petri Auvinen
Dataadministrationsdirektör Tuukka Vepsäläinen
Direktör för tekniska avdelningen Ilkka Sinkkonen
PR- och kommunikationschef Ulla Perasto

E-post förstnamn.efternamn@teboil.fi