Ledningsgrupp

Generaldirektör Alexey Moskalenko
Ekonomi- och finansdirektör Evgeny Maslennikov
Kommersiell direktör Vesa Punnonen
Direktör för leveranskedjan Kari-Pekka Manni
Personal- och förvaltningsdirektör Susanna Virranniemi
Direktör för juridiska ärenden Mikko Laaksonen
Direktör för produktanskaffning och logistik Oleg Plochich
tf. Direktör för servicestations- och automataffärsverksamheten Arto Ylönen
Direktör för direktförsäljningsaffärsverksamheten Niklas Hagström
Direktör för smörjmedelsaffärsverksamheten Jukka Luotonen
Direktör för stödtjänsterna för affärsverksamheten Petri Auvinen
Dataadministrationsdirektör Tuukka Vepsäläinen
Direktör för tekniska avdelningen, tf. Utvecklings- och teknisk direktör Ilkka Sinkkonen

E-post förstnamn.efternamn@teboil.fi