Nätfaktura för företag

Oy Teboil Ab förmedlar elektroniska fakturor till kundens ekonomiförvaltning via nätfakturaoperatör (nätfaktura), samt via bankoperatör till kundens nätbank (e-faktura). Teboils nätbanksoperatör är OpusCapita.

Som nätfaktura kan erhållas kort-, bränsle-, smörjmedel-, och flytgasfakturor. Kunden måste ha utöver ett FO-nummer, ett ikraftvarande serviceavtal med en nätbanksoperatör eller med en bank. Formatet på fakturorna som skickas är enligt standarden Finvoice eller eInvoice.

Nätfakturaoperatör

Nätfakturorna förmedlas inte via en bank, vilket innebär att företaget måste erhålla beredskap på att ta emot nätfakturor via en nätfakturaoperatör. Nätfakturaoperatörer är t.ex. OpusCapita, Maventa, Enfo, Basware etc.

Fördelar:

Ekologiskt alternativ
 • I jämförelse med en traditionell pappersfaktura är en nätfaktura i snitt fyra gånger mer ekologisk. Den störta enstaka faktorn är minskad tidsförbrukning som bidrar till effektivering av arbete och därav minskade utsläpp. Denna fördel är betydlig speciellt då inköpsfakturor behandlas*.
Säkerhet
 • Inga felslag. Ingen risk att fakturan förkommer i posten.
 • Operatörerna identifierar parterna – sändaren och mottagaren. Det är ytterst svårt att förfalska en nätfaktura och nätfakturor kan endast skickas av företag som är befullmäktigade av operatören.
Effektivitet
 • En nätfaktura kan behandlas dubbelt så fort som en pappersfaktura*.
Snabbhet
 • Nätfakturorna erhålls betydligt fortare för behandling än pappersfakturor. Man behöver inte mata in uppgifterna på fakturan.
 • Inköpsuppgifterna är genast tillgängliga i affärssystemet.
Inköpsfakturans uppgifter
 • Samma uppgifter är tillgängliga som tidigare

Gör så här för att ta emot nätfakturor:

 • Meddela nätfakturanumret till Teboil per e-post till adressen asiakaspalvelu@teboil.fi
 • Ytterligare uppgifter får ni av Teboils kundtjänst, TFN. 020 331 900 (8,08 cent/min.)

Bankoperatör

Nätfakturorna förmedlas via banken vilket innebär att företaget måste ha i bruk en nätbank för företagskunder.

Fördelar:

Ekologiskt alternativ
 • I jämförelse med en traditionell pappersfaktura är en nätfaktura i snitt fyra gånger mer ekologisk. Den störta enstaka faktorn är minskad tidsförbrukning som bidrar till effektivering av arbete och därav minskade utsläpp*.
Säkerhet
 • Inga felslag. Ingen risk att fakturan förkommer i posten.
 • Operatörerna identifierar parterna – sändaren och mottagaren. Det är ytterst svårt att förfalska en nätfaktura och nätfakturor kan endast skickas till banken av företag som är befullmäktigade att göra det.
Effektivitet
 • En nätfaktura kan behandlas dubbelt så fort som en pappersfaktura*.
Snabbhet
 • Nätfakturorna erhålls betydligt fortare för behandling än pappersfakturor. Man behöver inte mata in uppgifterna på fakturan.
Förmånligt
 • Företaget behöver inte anskaffa separat programvara utan allt kan skötas med en nätbank för företagskunder.

Vad ändras:

 • Ifall företaget önskar få detaljerade tilläggsuppgifter på fakturan, är det möjligt att en del av informationen uteblir på nätfakturan. Detta beror på den nationella Finvoice-standarden som fastställer innehållet på fakturan. Fakturan innehåller oavsätt de normala uppgifterna på inköp varav nätfakturan är en fungerande lösning för de flesta företagen.

Gör så här för att ta emot nätfakturor:

 • Meddela nätfakturanumret till Teboil per e-post till adressen asiakaspalvelu@teboil.fi
 • Ytterligare uppgifter får ni av Teboils kundtjänst, TFN. 020 331 900 (8,08 cent/min.)

 

* Källa Finansbranschens Centralförbund