Niklas Hagström börjar leda Teboils direktförsäljning

Ekon.mag. Niklas Hagström (44) har utsetts till direktör för Oy Teboil Ab:s direktförsäljningsdivision och ledamot av ledningsgruppen från och med 1.1.2013. Hagström, som arbetat inom Teboil sedan 2004, har tidigare verkat inom Teboils direktförsäljning som direktör för försäljningen av fartygsbränsle och de statliga kundrelationerna samt som försäljningschef inom partiförsäljning och fartygsbränslen.