Teboil deltar på Gruvdrift-mässan i Uleåborg den 21.-22.5.

Evenemangshelheten Industri i norr 2014 är en unik träffpunkt för beslutsfattare och aktörer i de industrier som verkar i de nordliga regionerna. Det är ett forum för alla betydande företag inom gruvdrift och metallförädling, pappers- och massaindustri, verkstads- och livsmedelsindustri samt en rad andra branscher.

Med på mässan är alla de viktigaste leverantörerna av anläggningar och tjänster för gruvindustrin samt utrustning och system för industriunderhåll.

Välkommen till Teboils monter 707!