Förhöjningar på bränsleskatter fr.o.m början av år 2016

Bränsleskatterna har höjts fr.o.m. 1.1.2016. Förhöjningen gäller denna gång koldioxidskatten på bränsle för uppvärmning, kraftverk och arbetsmaskiner. Produkterna är lätt och tjockolja.

Flytgas övergick också till att bli ett skattebelagt bränsle. Skattefriheten på flytgas upphörde från början av år 2016 i enlighet med lagen 378/2015 gällande punktskatt på bränslen i flytande form. Skatten fastställs enligt samma grunder som för övriga fossila bränslen för uppvärmning.

Produktspecifika förhöhjningarna:

  • Lätt brännolja: +2,66 cent/liter + mervärdesskatt, sammanlagt 3,3 cent/liter
  • Tjockolja: +3,24 cent/kilo + mervärdesskatt, sammanlagt 4,0 cent/kilo
  • Flytgas: skatten är 24,93 cent/kilo + mervärdesskatt, sammanlagt 30,9 cent/kilo

 

 

Skattenivå innan höjningen

Efter höjningen

Skatteförhöjningen

 

Allmän

CHP

Allmän

CHP

Allmän

CHP

Lätt brännolja svavelfri cent/l

18,74

12,87

21,40

14,20

14 %

10 %

Tjockolja cent/kg

22,12

15,00

25,36

16,61

15 %

11 %

Flytgas cent/kg

21,91

15,26

24,93

16,77

14 %

10 %