Ny automatstation och D-automat öppnad i Vasa

I september öppnas en ny servicestation i Vasa på adressen Laddarevägen 2; karta >>

I fullt bruk är redan automatstationen (95E10, 98E5 + diesel) och yrkestrafikens D-automat, där det är möjligt att tanka diesel, motorbrännolja och AdBlue-urealösning. Vid D-automaten är också Teboils Kortfria smarttankning i bruk.

Välkommen att tanka!