Janakkalas D-automat under reparation fr.o.m. 26.5.

Yrkestrafikanternas Teboil D-automat i Janakkala (Turenki) är stängd fr.o.m. 26.5 under circa 4 veckor p.g.a. reparation. Ni kan tanka vid A-automaten intill för samma D-kortsavtalspris. Vi beklagar eventuella besvär p.g.a. försäljningsavbrotten.