Som stamkund i Teboil får du extra rabatt på sommaren

Som stamkund i Teboil får du 2,5 cent/liter rabatt på bensin och diesel på alla Teboil-servicestationer och -automatstationer med undantag för de nettoprisbaserade Teboil Express –automatstationerna under tiden 1.6.-31.7.2017. Normalt är rabatten med kundkortet 2,0 cent/liter.

Förutom bränslerabatten får du månatligen varierande stamkundsförmåner på Teboil-servicestationerna.

Bli alltså stamkund i Teboil genom att fylla i anskökan om Teboil Kundkort på webben, och du får ditt stamkundskort inom några veckor. (Vänligen observera att kortet kan skickas endast till Finlands intern adress.) Du kan också fylla i ansökan på närmaste Teboil-servicestation. Då får du kundkortet genast med dig och kan direkt börja utnyttja förmånerna.

Om du vill ha räntefri betalningstid för de inköp du gör på Teboil, välj Teboil Betaltidskort som ditt stamkundskort.

OBS! Rabatten beviljas då betalningen sker kontant, med Visa eller MasterCard. Betalning med American Express eller Diner’s Club -kort medför ingen rabatt.