Nya drivmedelsmärkningar införs parallellt med de gamla

En ny förordning om drivmedelsmärkningar träder i kraft den 12.10.2018 och hädanefter kommer de gamla drivmedelsmärkningarna att användas parallellt med de nya märkningarna, som är gemensamma för hela EU, vid servicestationerna. Vid bränslepumparna finns fortsättningsvis den bekanta nationella bränslemärkningen, men också de nya symbolernar.

Enligt den nya EU-märkningen är symbolen för bensin en cirkel och inuti den anges bränslets högsta etanolhalt. Symbolen för diesel är en kvadrat och inuti den anges bränslets högsta andel biokomponenter. XTL i dieselsymbolen anger att det är paraffinisk diesel, en ny generation bränsle. Symbolen för gasformiga bränslen är en kvadrat på högkant och inuti den anges gastypen.

I de nya symbolerna används bokstaven B för att ange dieselns andel biokomponenter på samma sätt som bokstaven E anger bensinens etanolhalt.

ny märkning av drivmedel


Det krävs också att alla nya fordon har motsvarande märkning.

Den absoluta nyttan av den nya märkningen har man när man rör sig med bil på annat håll i Europa, eftersom man med hjälp av märkningen enkelt kan vara säker på att man tankar rätt bränsle vid servicestationer som också använder sig av en främmande märkning.

Källa: Trafi.fi