Teboil som arbetsgivare

Oy Teboil Ab är ett solitt bolag med en lång historia. Vi satsar på vår personals välbefinnande i arbetet och en fortgående utveckling av dess yrkeskompetens. Långa arbetsförhållanden bär sägen om att personalen trivs väl och är engagerad.  

Teboil har många olika slags arbetsplatser runtom i Finland. Oy Teboil Ab:s personalavdelning rekryterar personal

  • till huvudkontoret i Vanda
  • till försäljningskontoren på olika håll i Finland.

Om du bland de öppna arbetsplatserna inte hittar någon arbetsplats som svarar mot din yrkesskicklighet och du är intresserad av Teboil som arbetsgivare, kan du sända en ansökan i fri form jämte meritförteckning till rekrytointi@teboil.fi.

Jobb på en Teboil-servicestation

Teboil-köpmännen är självständiga företagare och svarar själva för rekryteringen av sin personal. Om du är intresserad av jobb på en Teboil-servicestation, kan du direkta kontakta den servicestation du önskar, kontaktuppgifterna hittar du här.