Regler för utlottningen

 1. Utlottningen arrangeras av Oy Teboil Ab. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna. Ändringar i reglerna meddelas på kampanjsidan teboil.fi/500.

 2. I utlottningen kan man delta under perioden 1.2–31.12.2019.

 3. De som önskar delta i utlottningen ska identifiera sig som stamkunder när de betalar inköp på Teboil-servicestationer, Teboil-automatstationer eller Express-automatstationer. Identifieringen görs med Teboil Kundkort, Teboil Betaltidskort eller appen MobilePay.
  3.1. Teboil Kundkort ska matas in i automaten före betalningsinstrumentet, eller i betalterminalen i servicestationens kassa före betalningsinstrumentet.
  3.2. När Teboil Betaltidskort används som betalningsmedel identifieras stamkunden automatiskt.
  3.3. Om inköp betalas med MobilePay och Teboils stamkundskort (Teboil Kundkort) har kopplats till MobilePay-appen, registreras deltagandet i utlottningen automatiskt. MobilePay godtas som betalningsmedel i kassorna på Teboil-servicestationer.

 4. Varje köp, med undantag för köp av Veikkaus-spel, där Teboil Kundkort eller Teboil Betaltidskort har använts ger en lott för utlottningen. Köpet behöver inte vara en stamkundsförmån.

 5. Varje vecka utlottas ett Teboil-presentkort värt 500 euro. Presentkortet består av Teboil-gåvosedlar på 10 euro och 20 euro. Priset kan inte bytas ut mot kontanter. Sammanlagt 48 st. presentkort utlottas.

 6. I utlottningen deltar de köptransaktioner där kunden har identifierat sig som stamkund. Utlottningen sker varje tisdag och omfattar stamkundsinköpen från föregående vecka. Den första utlottningen är 5.2.2019 och i den deltar alla inköp som gjorts med stamkundskort under tiden 1–3.2.2019. Därefter följer utlottningar varje tisdag med undantag för den utlottning som skulle ha infallit på julafton och som senarelagts till torsdag 27.12.2019. Den sista utlottningen är ett undantag. I den utlottning som hålls tisdag 7.1.2020 deltar alla inköp som gjorts med stamkundskort under tiden 1.2–31.12.2019. Kontrollera utlottningsdagarna och inköpsperioderna >>
 7. Vinnarna meddelas personligen. Om en vinnare inte kan nås inom två veckor efter utlottningen kommer en ny vinnare att dras. Vinnarens förnamn, den första bokstaven i efternamnet och hemorten publiceras i Teboils elektroniska kanaler (webbplats, nyhetsbrev, sociala medier). Om ett inköp som lett till vinst gjorts på en servicestation, publicerar Teboil informationen “500 euro har vunnits på denna station” på servicestationen. Se vinnarna i veckoutlottningen >>

 8. Oy Teboil Ab:s personal med familjer, Teboil-köpmännen med familjer och Teboil-stationernas personal med familjer får inte delta i utlottningen.

 9. Oy Teboil Ab ansvarar för lotteriskatten.