Teboil Betaltidskort

Teboil Betaltidskort ger räntefri betalningstid i snitt en månad. Med Teboil Betaltidskort får du 2 cent/liter rabatt på bensin och diesel på alla Teboil-servicestationer och -automatstationer med undantag för de nettoprisbaserade Teboil Express -automatstationerna och D-automaterna för den tunga trafiken. Med kortet kan du också betala tvätt och service samt alla inköp som du gör i servicestationernas kaférestauranger och butiker med undantag för Veikkaus spel.

Förutom bränslerabatten får du månatligen varierande stamkundsförmåner på Teboil-servicestationerna.

Ansökan om kort

Fyll i ansökan om Teboil Betaltidskort

Inköp som gjorts med Teboil Betaltidskort betalas i en rat. Betaltiden är 14 dagar från fakturans datering och faktureringen sker i regel under månadens första vecka. Om du så önskar får du fakturan specificerad. De rabatter du får dras direkt av från slutsumman på din faktura. Kontoavgiften 1,35 euro/faktura debiteras bara om det finns något att fakturera.

Betaltidskortet förkommer

Om kortet förkommer skall man för att förhindra missbruk omedelbart lämna meddelande till det avgiftsfria servicenumret 0800 126 60 (betjänar 24 h/dygn).