DKV kort för yrkestrafik

DKV-kortet är det mångsidigaste och mest omfattande service- och kreditkort för yrkestrafik i Europa.

yrkestrafik i Europa

Tankningar, vägtullar, reparationer, bogseringar och förartjänster ordnar sig i 51 länder, på 67 000 tankställen. De ledande märkesverkstäderna för tunga fordon i olika länder godkänner DKV-kortet.

Besök DKV Euro Service online och använd ruttplaneraren på webben.

Kostnaderna under kontroll

DKV-kortet hjälper till att följa med och kontrollera kostnaderna. I de tydliga fakturorna är inköpen samt de landsenliga fakturorna specificerade, och vid behov kan man få summorna per kort. Faktureringen sker två gånger i månaden i euro. DKV-kortet erbjuder också bl.a. momsåterbäringstjänst, som återbär momsen förmånligt från de utländska inköp som gjorts med kortet. Mer uppgifter om DKV-kortets tjänster får man av Teboil, tfn 020 470 0900.

Ansökan om kort

Fyll i ansökan om DKV-kort. Skicka den undertecknade ansökan till luottokortit@teboil.fi

Fyll i ansökan