Kunder med Teboil D-kort – ansökan om identifieringsanordningar

För fordonsinstallationer skall kunden fylla i ansökningsblanketten för Teboils Kortfria tankning. I blanketten för kortfri tankning skall uppges bl.a. fordonets registernummer, märke och modell. Blanketten skall fyllas i omsorgsfullt, så att identifieringsanordningarna programmeras med de korrekta uppgifterna.

Första beställningen:

 1. Fyll omsorgsfullt i ansökningsblanketten för Teboils Kortfria tankning.
 2. Sänd den ifyllda och undertecknade beställningsblanketten samt avtalsvillkoren för betalningsmedel skannad till e-postadressen luottokortit@teboil.fi eller per post till adressen

  Oy Teboil Ab
  Kreditavdelningen
  PB 57
  01511 VANDA

Tilläggsbeställning, när företaget redan har i bruk tjänsten för Kortfri tankning:

 1. Fyll omsorgsfullt i tilläggsbeställningsblanketten.
 2. Sänd den ifyllda ansökan skannad till e-postadressen luottokortit@teboil.fi eller per post till adressen

  Oy Teboil Ab
  Kreditavdelningen
  PB 57
  01511 VANDA