Ny kund – ansökan om identifieringsanordningar

För fordonsinstallationer av Teboil Kortfri tankning skall kunden fylla i Teboil D-kortansökan samt ansökningsblanketten för Teboils Kortfria tankning. I blanketten för kortfri tankning skall uppges bl.a. fordonets registernummer, märke och modell. Blanketten skall fyllas i omsorgsfullt, så att identifieringsanordningarna programmeras med de korrekta uppgifterna.

Beställ så här:

  1. Fyll omsorgsfullt i Teboil D-kortansökan - även om du bara ansöker om tjänsten Kortfri tankning. Om du även önskar kort, kom ihåg att välja korttyp, t.ex. A, B eller C.
  2. Fyll omsorgsfullt i ansökningsblanketten för Teboils kortfria tankning.
  3. Sänd de ifyllda och undertecknade ansökningsblanketterna samt avtalsvillkoren skannade till e-postadressen luottokortit@teboil.fi eller per post till adressen

Oy Teboil Ab
Kreditavdelningen
PB 57
01511 VANDA