Prislista för installationstjänster

Installationsalternativ:

1) Teboils installationsplats: Installation + detektorer 85 € / fordon.

2) Kundens egna lokaler: Detektorerna 85 € / fordon + kostnadsbaserad debitering för installationen.

4) Självinstallationspaket. Kunden installerar själv de färdigt programmerade detektorerna: Detektorerna 55 € / fordon + Matkahuoltos leveransavgift. Ingen debitering för installationerna; kunden ansvarar för installationernas kvalitet. Installationsanvisningarna följer med detektorerna på finska.

Tilläggstjänst för uppföljning av bränslekonsumtionen:

En Datapass kilometerdetektor kan installeras i samband med installationsalternativen 1-2. Enheten registrerar automatiskt fordonets kilometrar i samband med tankningen och beräknar bränslekonsumtionen för faktureringen.

Installering av Datapass-enhet och fordonsdetektorer:

  • Teboils installationsplats: 185 € / fordon (i priset ingår fordonsdetektorer).
  • Kundens installationsplats: Debitering på basis av kostnaderna.

 
Priserna är exklusive moms

Fakturering:
  • För fordonsinstalleringarna sänds en särskild faktura.
  • För bränsleinköpen sker faktureringen två (2) gånger i månaden. På en gång faktureras inköpen för två (2) veckors, precis som vid D-kortsinköp.