Tankningsanvisningar

  1. Ta tag i pistolen för den produkt du valt i mätaren. Fordonsdetektorerna, "ringarna" fungerar produktspecifikt.
  2. För pistolen in i tankmynningen så att pistoldetektorn blir utanför tankens öppning så nära "ringen" som möjligt.
  3. Vänta att identifiering sker. Detta dröjer normalt högst ca 10 sekunder. När identifiering sker, blinkar LED-lampan på lösaren två gånger, varefter pumpen kör igång.
  4. Full tank -> lyft i slutskedet av tankningen upp pistolen en aning från tanköppningen (släpp ned tillbaka inom 5 sekunder), så att kontakten inte bryts och fortsätt att tanka.
  5. Om du vill ha kvitto, gå till automaten och tryck på kvittoknappen. Välj därefter den mätare från vilken du tankade, varvid automaten skriver ut kvittot.

 
Vid problemfall kontakta vår kundtjänst, tfn 0800 133 255