Teboil Smarttankning

Teboil Smarttankning är ett nytt, snabbt och säkert sätt att tanka företagets person- och paketbilar.

Det smartaste sättet att tanka

Rätt bränsletyp och köpvillkoren enligt företagets avtal programmeras in i en detektorring, som installeras vid öppningen till bränsletanken. Du behöver inte längre något betalkort för att tanka och behöver inte heller knappa in någon kod - det är bara att köra till en Teboil-automat som är utrustad med smarttankningsfunktionen och fylla upp.

Endast sådana fordon som har en avtalsenlig detektorring kan smarttankas. Bränslepistolen känner igen detektorringen trådlöst med hjälp av en radiofrekvens. Därefter ger avläsaren i bränslepistolen tillstånd att tanka. Efter tankningen kan du välja att skriva ut ett kvitto i kortautomaten. Tankningarna visas också i realtid i den avgiftsfria tjänsten Teboil KorttiExtranet.

Inga risker som vanligtvis förknippas med användning och förvaring av betalkort och PIN-koder.
Inga risker för missbruk - endast sådana fordon som har en avtalsenlig detektorring kan smarttankas.
Ingen risk för tankning av fel bränsle - bränsletypen programmeras in i detektorringen och bara rätt bränsle kan tankas vid en Teboil-automat som har smarttankningsfunktionen.