5 orsaker att välja smarttankning

1. Smarttankning är behändigt

Du behöver inga bränslekort eller PIN-koder längre.

2. Smarttankning går snabbt

Inga kort eller PIN-koder behöver matas in i automaten - du kör bara till en Teboil-automat som har smarttankningsfunktionen och börjar tanka.

3. Smarttankning är att lita på

Endast sådana fordon som har en avtalsenlig detektorring kan smarttankas. Bränsleräknaren stannar när du avlägsnar pistolen från bilen.

4. Inga feltankningar

Den för bilen lämpliga bränsletypen programmeras in i detektorringen och bara rätt bränsle kan tankas en Teboil-automat som har smarttankningsfunktionen.

5. Smarttankning är tryggt

Detektorringen kommer att gå sönder om någon försöker ta loss den från bilen.