Faktureringsadress

Vi ber er sända fakturor riktade till Oy Teboil Ab i första hand som e-fakturor.

Nätfakturor:

003701147952, operator Basware, kod BAWCFI22


Om ni inte kan leverera nätfakturor, ber vi er sända fakturor till Oy Teboil Ab till nedan nämnda faktureringsadresser.

PDF-fakturor:

teboil@bscs.basware.com

Pappersfakturor:

Oy Teboil Ab
PB 199
00026 BASWARE