Serviceavgifter

Följande serviceavgifter gäller fr.o.m. 1.6.2019.

ÅTGÄRD BETALNINGSGRUND
AVGIFT (inkl. moms 24 %)
Kopia på verifikat Faktureras för kopia på tankningsverifikat, faktura eller forsedel.
Över ett år gamla verifikat faktureras som annan utredning.
5,00 € / verifikat
Faktureringsändring    
- Konsumenter Faktureras ifall kunden på efterhand vill utöka antalet avbetalningar. 15,00 € + tillägg för avbetalning
- Företag Faktureras för ändringar som efteråt görs på faktura. 15,00 €
Förnyelse av kort Faktureras för förnyelse av förkommet kort. 5,05 €
Ändring av förfallodag Debiteras för ändring av förfallodag på enstaka faktura. 5,00 € / faktura
Kontoutdrag Faktureras för kontoutdrag (ett kontoudrag/år avgiftsfritt). 5,00 € / kontoutdrag
Lista på obetalda fakturor Verifikat på kundens obetalda fakturor. 5,00 €
Betalningsarrangemang Betalningsarrangemang för företagskund. Ett arrangemang/faktura avgiftsfritt. 20,00 €
Annan utredning Överenskommes separat på förhand. T.ex. över ett år gamla verifikat. 20,00 € / påbörjad 30 min.