Bränslen

Teboil Bensin

Tillsatserna i de svavelfria Teboil Bensinerna håller bilens bränslesystem och motor rena och bränsleförbrukningen och avgasutsläppen så låga som möjligt.

Läs mer

Teboil Diesel

Teboil Diesel är en högkvalitativ dieselolja vars egenskaper har utvecklats utgående från yrkesbilisternas önskemål för de varierande och krävande finländska förhållandena.

Läs mer

Teboil Green+ Förnybar Diesel

Teboil Green+ som lämpar sig för alla dieselmotorer, är ett dieselbränsle som till 100 procent producerats av förnybara råvaror.

Läs mer

Teboil Eldingsolja för hushåll

Teboil levererar eldningsoljan till hushållen tillförlitligt i alla förhållanden.

Läs mer

Teboil Motorbrännolja

Den svavelfria Teboil Motorbrännoljan lämpar sig både för maskin- och eldningsbruk.

Läs mer

Teboil Green+ Förnybar Brännolja

I Teboil produktfamiljen ingår nu en förnybar och modern brännolja även för krävande behov.

Läs mer

Teboil Fartygsbränslen

Fartygsbrännoljor eller fartygsbunker är en viktig del av Teboils utbud av tung och lätt brännolja. Vi levererar fartygsbränslen till Finlands hamnar.

Läs mer

Teboil Tung Brännolja

Teboil levererar oljekvaliteter med låg svavelhalt (under 1,0 %). Egen import och ett riksomfattande lagernätverk garanterar säkra leveranser överallt i Finland, i alla förhållanden.

Läs mer