Teboil-flaskgas för företags- och yrkesmässigt bruk

Teboil levererar motorgas i 11 kg:s stålflaskor. Motorgasflaskan placeras på fordonet i liggande ställning med ventilöppningen uppåt. Man skiljer åt flaskan från vanliga flaskor med gängad ventil (KV) med hjälp av den röda skyddsringen runt ventilen. Teboils motorgasflaskor används bl.a. i truckar och isbanemaskiner.

Motorgasflaskan
Gasen strömmar ut från flaskan i vätskeform. Flaskan är försedd med en backventil och en flödesbegränsningsventil, som hindrar gasen från att strömma ut ur flaskan, om vätskeröret eller någon skarv blir skadad.

OBS! Motorgasflaskorna är avsedda att användas bara för bränslebruk i fordon. Vid annan användning är de farliga.

Den med gängad ventil försedda stålflaskan på 33 kg är avsedd för objekt, där det behövs stor effekt och större förångningskapacitet. Användningsobjekt är bl.a. värmeaggregat inom industrin, gasdrivna infrarödstrålare, skärbränning och restaurangkök.

Gasolflaskornas storlek anges enligt den gasmängd som ryms i flaskan. Taravikten är utmärkt upptill på flaskan.